چهارشنبه, 25 تیر 1399

Virtualclass

samane.mabda

photo 2020 06 22 10 15 14

non iranian

" بسمه تعالی "

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی سال 1398که تا پایان نیمسال اول فاقد نمره قبولی در آزمون زبان می باشند ، می رساند :

جهت شرکت در آزمون تعیین سطح که در تاریخ 98/08/24 در شهرهای ( تهران ، مشهد ، شیراز ، اصفهان ، تبریز و اهواز ) برگزار می گردد ، اقدام نمایند .

لازم به ذکر است که شرکت در آزمون تعیین سطح منحصر به ورودی های 98 نبوده و کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل که تا کنون موفق به ارائه نمره ی زبان نشده اند

می توانند در این آزمون شرکت نمایند .

ثبت نام در آزمون تعیین سطح از اول لغایت 11 آبان ماه از طریق سامانه http://english.iau.ac.ir/ept انجام خواهد شد .