یکشنبه, 09 آذر 1399

Virtualclass

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

" بسمه تعالی "

قابل توجه دانشجويان عزیز

بدينوسيله به اطلاع دانشجویان ذیل میرساند با توجه به اینکه تاکنون نسبت به دریافت معافیت تحصیلی از پلیس +10 اقدام ننمودند شایسته هست

هرچه سریعتر جهت دریافت نامه به بایگانی آموزش اتاق 10 ( امور مشمولین دانشگاه ) مراجعه نموده و نسبت به دریافت معافیت تحصیلی از

پلیس+10 اقدام نمایند در غیر اینصورت کلیه عواقب آن بر عهده ایشان می باشد و ثبت نام ایشان کان لم یکن تلقی خواهد شد .

مرتضی مالانی / رشته کارشناسی امورگمرکی

حسن توانای برآبادی / رشته کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

بهنام براکوئی قلعه نو شاملوئی / رشته کارشناسی ناپیوسته تاسیسات

ابوالفضل شاهی / رشته کاردانی آموزش ابتدائی

امیرحسین محمدی / رشته کاردانی آموزش ابتدائی

جلیل الرحمان عیدی / رشته کاردانی آموزش ابتدائی

محمدنصیرزاده گلارچه عربها / رشته کاردانی آموزش ابتدائی

امیرمحمد علیدادی / رشته کاردانی آموزش ابتدائی              

حسین سالار / رشته کارشناسی معماری

رامین عظیمی / رشته کارشناسی معماری

                                                                                                              

                                                                                                     امور مشمولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام