چهارشنبه, 22 مرداد 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

" بسمه تعالی "

به اطلاع می رساند :

با توجه به اينكه از ترم جاری كليه مراحل دفاع از پايان نامه بايد از طريق سامانه پژوهشيار انجام شود لازم است دانشجويان و اساتيد با مراجعه به سايت مذكور نسبت به ايجاد

كد كاربری و دريافت رمز عبور اقدام نمايند . شايان ذكر است بدين منظور راهنمايی های لازم در هر مرحله از دفاع در سايت وب پژوهشيار " در قالب فيلم آموزشی " قابل

مشاهده است. همچنين در صفحه فرمهای تحصيلات تكميلی سایت دانشگاه قسمت راهنمای سامانه پژوهشيار راهنمايی لازم-در قالب فايل pdf- شده است .