شنبه, 16 آذر 1398

" بسمه تعالی "

با عنايت به بخشنامه، تمهيدات سازمان مركزی و تاكيد معاونت محترم علمی واحد ، كليه دانشجويان تحصيلات تكميلی از اين به بعد ،

...

rahnama.arshad.98

نتایج آزمون کارشناسی ارشد 1398 عصر روز جمعه 15 شهریور ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر روی سامانه 

...