چهارشنبه, 25 تیر 1399

Virtualclass

samane.mabda

photo 2020 06 22 10 15 14

non iranian

رئیس دایره دانش آموختگان :   غلامرضا درانی زاده

کارشناس دایره دانش آموختگان : علی ماهروخی

از ابتدای سال 1385 و طبق بخشنامه های سازمان مرکزی روند مراحل فارغ التحصیلی و همچنین مدارک فارغ التحصیلی بطور کلی دستخوش تغییر گردید بطوریکه صدور و تائید گواهینامه های موقت به واحد های دانشگاهی واگذار گردید، که این امر مدت زمان صدور مدرک و تائید آن را از 3 ماه به 3-5 روز تقلیل داد و دانشنامه های پایان تحصیلات نیز با توجه به مسائل امنیتی، بسیار پیچیده و سطح بالاتر تهیه گردید.

واحد تربت جام نیز به جهت استفاده از این تغییرات سریعا با خرید امکانات و جمع آوری اطلاعات لازمه، خود را با شرایط جدید همگام نمود. با خریداری و راه اندازی نرم افزار جامع واحد مشهد برای واحد روند انجام مراحل فارغ التحصیلی وارد مرحله نوینی شد. با استفاده از این سیستم، صدور گواهی نامه های موقت و دانشنامه پایان تحصیلات و ارسال مدارک به سازمان جهت تایید از شکل تایپ دستی به مکانیزه تبدیل گردید. همچنین تهیه کلیه نامه های اداره فارغ التحصیلی از قبیل پاسخ استعلام مدارک و لیستها و نامه های ارسالی به همراه محموله های مدارک به سازمان به شکل مکانیزه تبدیل شد.


 مراحل انجام کارهای مربوط به فارغ التحصیلی

- دانشجویان فارغ التحصیل پس از اطمینان از ثبت و قطعی شدن و انتقال تمام نمراتشان در سیستم آموزش می بایست مراحل زیر را انجام دهند.

1- مراجعه به آموزش ودریافت چک لیست و فرم شماره 3 و به امضاء رساندن آن توسط مدیرگروه و مدیرآموزش و کارشناس آموزش

2- مراجعه به امور فارغ التحصیلان و دریافت لیست مدارک مورد نیاز وفرم تسویه حساب

3- پس از تهیه کلیه مدارک موردنیاز ، مراجعه مجدد به امور فارغ التحصیلان جهت صدور مدرک

4- پس از تحویل مدارک به امور فارغ التحصیلان حداکثر یک هفته بعد گواهینامه موقت صادر خواهد شد.

5- هفت ماه بعد از صدور گواهینامه موقت ، با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت جهت دریافت دانشنامه به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمائید.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهي نامه موقت و دانشنامه

1) تحويل چك ليست و فرم شماره 3 از آموزش و تاييد مديرگروه نسبت به فارغ التحصيلی شما

2) چنانچه شهريه شما را بنياد شهيد پرداخت مي كند به فارغ التحصيلان اعلان فرماييد.

3) فيش واريزی به حساب سيبا بانك ملي 0104460446004 به نام سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی

4) مقاطع كاردانی و کارشناسی 200.000  ریال - مقاطع كارشناسی ارشد و دکتری 350.000  ريال

5) عكس جديد 2 قطعه 4×3

6) تمبر مالياتی دو عدد به ارزش « 1000 تومان » از بانك ملی مركزی

7) كپی از صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات از صفحه توضيحات) و اگرشناسنامه جدید پاسپورتی است كپی صفحه دوم

8) كپی كارت ملی

9) كپی از كارت پايان خدمت ( در صورت مشمول بودن به بايگانی آموزش واحد مراجعه شود ( فقط برادران ) .

10) تاييديه تحصيلی براي كليه مقاطع تحصيلی

11) كپی مدارك پايه برای كليه مقاطع

12) تحويل كارت دانشجويی ( در صورت نداشتن به اموردانشجويان مراجعه گردد).

13) تحویل برگه تسویه حساب

14) برگه احراز هويت از امور دانشجويی

15) كپی فرم الف – ب =11 براي دانشجويان ارشد

16) كپی دروسR.C يا معرفی به استاد برای دانشجويان كاردانی و كارشناسی

17) نمره دروس کارآموزی و پروژه و پایان نامه بصورت R.C برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی

 توضيح : چنانچه دانشجويی فاقد كارت پايان خدمت بوده و داراي تعهد خدمت به اداره جات مي باشد. مدارك ذيل ضروريست :

 

1- گواهی اشتغال به كار عكس دار

2- فتوكپی حكم كارگزيني

3- فتوكپی شناسايی

                                                                                                                                       باتشكر « دایره دانش آموختگان »